Ἑλλησποντίᾳ

Ἑλλησποντίᾱͅ , Ἑλλησπόντιος
of the Hellespont
fem dat sg (attic doric aeolic)
Ἑλλησποντίαι , Ἑλλησποντίας
wind blowing from the Hellespont
masc nom/voc pl (ionic)
Ἑλλησποντίᾱͅ , Ἑλλησποντίας
wind blowing from the Hellespont
masc dat sg (attic doric ionic aeolic)
Ἑλλησποντίᾱͅ , Ἑλλησποντιακός
of the Hellespont
fem dat sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Ἑλλησποντία — Ἑλλησποντίᾱ , Ἑλλησπόντιος of the Hellespont fem nom/voc/acc dual Ἑλλησποντίᾱ , Ἑλλησπόντιος of the Hellespont fem nom/voc sg (attic doric aeolic) Ἑλλησποντίᾱ , Ἑλλησποντίας wind blowing from the Hellespont masc nom/voc/acc dual (ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑλλησποντίας — Ἑλλησποντίᾱς , Ἑλλησπόντιος of the Hellespont fem acc pl Ἑλλησποντίᾱς , Ἑλλησπόντιος of the Hellespont fem gen sg (attic doric aeolic) Ἑλλησποντίᾱς , Ἑλλησποντίας wind blowing from the Hellespont masc acc pl (ionic) Ἑλλησποντίᾱς ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑλλησποντίαι — Ἑλλησποντίᾱͅ , Ἑλλησπόντιος of the Hellespont fem dat sg (attic doric aeolic) Ἑλλησποντίας wind blowing from the Hellespont masc nom/voc pl (ionic) Ἑλλησποντίᾱͅ , Ἑλλησποντίας wind blowing from the Hellespont masc dat sg (attic doric ionic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑλλησποντίαν — Ἑλλησποντίᾱν , Ἑλλησπόντιος of the Hellespont fem acc sg (attic doric aeolic) Ἑλλησποντίᾱν , Ἑλλησποντίας wind blowing from the Hellespont masc acc sg (attic epic doric ionic aeolic) Ἑλλησποντίας wind blowing from the Hellespont masc acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ελλησπόντιος — α, ο (AM ἑλλησπόντιος, α, ον) 1. ο κάτοικος τής περιοχής τού Ελλησπόντου ή αυτός που προέρχεται από εκεί 2. το θηλ. ως ουσ. η ελλησποντία το έμπλαστρο …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.